Política de Privacitat

Aquesta pàgina web és titularitat de ASSESSORIA CANO ECONOMISTES I ADVOCATS, SL (d’ara endavant el Titular), les dades d’identificació són els següents:

CIF: B-50967504
Domicili Social: Rambla Catalunya 20, 1-1, 08007 Barcelona
Correu electrònic: info@asesoria-cano.com

1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través d’aquesta pàgina web (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats pel Titular.

2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis de la web són amb caràcter identificatiu, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) i els mínims necessàries per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament, no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

3 AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades pel Titular d’acord amb les següents finalitats:

  • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades per email. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta fi fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

4 QUÈ DADES DE L’USUARI ES TRACTARÀ?

El Titular tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte.
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en el propi missatge de correu electrònic amb la consulta.

5 Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari a les ressenyes publicades per part de l’Titular està basat en l’interès legítim de l’Titular a donar resposta a la consulta rebuda. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

6 A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari són tractats per terceres empreses relacionades amb el servei de correu electrònic i amb les que tenim signats contractes d’encarregat de tractament (no se cediran a cap altra empresa llevat obligació legal).

7 RESPONSABILITAT L’USUARI

L’Usuari:

  • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita el titular són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l’Titular oa tercers.

8 EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit en qualsevol moment i de forma gratuïta a Assessoria Cano Economistes i Advocats, SL a Rambla Catalunya 20, 1-1, amb codi postal 08007 Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, per sol·licitar els seus drets d’accés , rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat de les seves dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat pot posar-se en contacte amb el titular en info@asesoria-cano.com si considera que no es tracten les seves dades adequadament, o si necessita algun aclariment a l’respecte.

A més, pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan l’interessat consideri que el titular ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

9 MESURES DE SEGURETAT El Titular tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.