Àrea laboral

La formació i experiència en aquesta àrea clau de l’empresa, ens permet destacar en el sector, tant en la faceta de l’Assessorament, com en la de Gestió.

Dret Laboral

 • Assessorament tècnic en qualsevol qüestió relacionada amb el Dret Laboral.
 • Representació i assistència jurídica davant els Serveis Territorials de Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudi i, si escau, gestió i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Representació i assistència jurídica davant els Jutjats competents.
 • Elaboració d’Informes i Dictàmens sobre temes jurídics concrets a petició de client.

L’externalització de la gestió laboral al nostre despatx, deu no només estalviar costos a l’empresa, sinó garantir en qualsevol moment una resposta professional adaptada als constants canvis legislatius.

Gestió Laboral

 • Legalització d’empreses i persones físiques davant organismes oficials.
 • Càlcul i confecció de nòmines i liquidacions.
 • Càlcul i confecció de butlletins de cotització (TC1, TC2).
 • Tramitació d’altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social.
 • Confecció, presentació, control i seguiment dels contractes de treball en vigor (assessorant a l’sobre les diferents modalitats de contracte vigents en cada moment).
 • Control i avís anticipat dels venciments dels contractes de treball de personal.
 • Presentació de les declaracions de Pagaments Fraccionats i Resum Anual de l’IRPF (models 111 i 190).
 • Gestió, seguiment i control de les baixes laborals per incapacitat temporal.
 • Assessorament en matèria de sancions i acomiadaments disciplinaris a el personal.
 

Responsable: Xavier López Sevilla (Advocat)