Economistes i advocats amb
més de 25 anys assessorant
empreses i particulars en les
àrees Fiscal, Laboral i Jurídica