Informació d’utilitat

A més dels “Apunts fiscals” que amb periodicitat mensual o bimensual enviem als nostres clients (amb les principals novetats fiscals aparegudes), el despatx envia circulars als seus clients sobre temes que, per la seva especial interès o transcendència, mereixen una anàlisi específica per part de despatx.