Informació d’utilitat

A més dels “Apunts fiscals” que amb periodicitat mensual o bimensual enviem als nostres clients (amb les principals novetats fiscals aparegudes), el despatx envia circulars als seus clients sobre temes que, per la seva especial interès o transcendència, mereixen una anàlisi específica per part de despatx.

PRINCIPALS MESURES TRIBUTÀRIES RECOLLIDES EN EL REAL DECRET - LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A SECTOR TURÍSTIC, L'HOSTALERIA I EL COMERÇ, I en matèria tributària (BOE 2020.12.23)